Zębickie POSŁUCHANIE - Historia miejscowości
Na naszym zębickim portalu, w zakładce Historia miejscowości, ukazał się tekst pt.: Dzieje Zębic. Artykuł jest kolejnym efektem projektu "Zębickie Posłuchanie", realizowanego przez Stowarzyszenie Teraz Gmina. Promotorem i koordynatorem projektu jest Anna Schindler.
Tekst napisał mieszkaniec Zębic, Sebastian Leśniewski, na podstawie materiału zebranego przez siebie i przez animatorów ze Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu podczas przeprowadzonych rozmów i spotkań z najstarszymi mieszkańcami Zębic.
Zapraszamy do lektury Dziejów Zębic
Już wkrótce, 5 sierpnia, w zębickiej świetlicy nastąpi otwarcie wystawy starych fotografii z Zębic, pt.: "Zębice - Miejsca. Mieszkańcy. Wydarzenia".

Projekt realizuje Stowarzyszenie Teraz GminaProjekt dofinansowany jest ze środków Gminy Siechnice