Zębickie POSŁUCHANIE - Spotkanie Międzypokoleniowe
1 lipca, najstarsi mieszkańcy Zębic spotkali się z reprezentantami młodszego pokolenia, by porozmawiać o przeszłości naszej miejscowości. Prezentacja "Historia Zębic"- przygotowana przez Sebastiana Leśniewskiego, mieszkańca Zębic, studenta i pasjonata historii - była osią wspomnień o zmieniających się miejscach, ludziach i zębickich wydarzeniach. Rozmów, oglądania i opisywania fotografii, nie było końca. Seniorzy uruchomili w sobie pamięć minionych czasów. Młodsi z zainteresownaniem ich słuchali do czasu, kiedy to panie: Irenka Diakowska i Janina Hrycyna zainicjowały śpiewanie weselnych przyśpiwek i innych piosenek. Wszystkich uczestników, bez wyjątku, porwały do śpiewania. Po prawie trzygodzinnym, pełnym ciepłych emocji spotkaniu, rozstaliśmy się, ale nie na długo. Umówiliśmy się na otwarcie wystawy starych fotografii Zębic.

Fotograficzna relacja ze Spotkania