Stowarzyszenie Teraz Gmina - ZarządSkład Zarządu Stowarzyszenia Teraz GminaAnna Schindler   
Adam Leśniewski
Edyta Reszka Pawlak                        
Marek Michalik
Joanna Szymańska Antczak

- Przewodnicząca Stowarzyszenia    
- Z-ca Przewodniczącego
- Z-ca Przewodniczącego
- Sekretarz
- Skarbnik